VPKBIET | Baramati

Media Cell


Following are some important activities which are conducted by Media Cell:

Activity Name Date
सावित्री महोत्सव
डॉ. शीतल टकले
विध्याप्रतिष्ठानचे कमल नयन बजाज आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय
14 February 2022
जर्मन भाषेवर कार्यशाळा
अभियंता मा. श्री. हृषिकेश दीक्षि त
सिस्टम्स इन्फोसिस लिमिटेड
29 January 2022
राष्ट्रीय मतदार दिन
प्रा. श्री. मानसिंग बिसुरे
विध्याप्रतिष्ठानचे वसंतराव पवार विधी महाविद्यालय
25 January 2022
राष्ट्रीय युवा दिन उत्सव
प्रा. डॉ. अनिल पाटील
विध्याप्रतिष्ठानचे कमल नयन बजाज आणि तंत्रज्ञान महाविद्यालय बारामती
12 January 2022
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले जयंती दिन उत्सव 3 January 2022
;